نمایش یک نتیجه

واشر سر سیلندر خودروی ال 90

واشر سر سیلندر یکی از بخش های مهم خودروی ال نود است که بین سر سیلندر و سیلندر خودرو قرار گرفته و وظیفه آن پیشگیری از نشتی آب، روغن و گاز است. یک اتاقک به نام درون سوزی در این قسمت قرار دارد که عمل تراکم سوخت و هوا در این بخش انجام می شود. واشر سر سیلندر L90 وظیفه آب بندی این اتاقک را بر عهده دارد. اگر این واشر خراب شود باعث از بین رفتن آب بندی میان بخش های مختلف خودروی ال 90 می شود. این قطعه در خودرو محفظه احتراق را آب بندی می کند و از قاطی شدن آب و روغن جلوگیری کرده و اجازه نمی دهد حرارت مستقیم به سر سیلندر وارد شود.

علائم سوختن واشر سر سیلندر ال 90

عدم کار کرد صحیح موتور گرم شدن موتور کاهش قدرت موتور ترکیب شدن آب و روغن کاهش کشش موتور

زمان تعویض واشر سر سیلندر ال 90

تولید کنندگان عمر مفید این قطعه را حدودا 100 کیلومتر می دانند. بهتر است واشر سرسیلندر ال نود را پس از طی این زمان، تعویض کنید.